Do pobrania

OpisRozmiar  
Egzamin sędziów IV Ligi - 24.04.2014166ZobaczPobierz
Egzamin IV Ligi sędziów ŁZPN - 1.03.2014164ZobaczPobierz

OpisRozmiar  
Wykaz icencji przyznanych dla sedziów WS Łódź23ZobaczPobierz

Regulaminy i Uchwały PZPN

OpisRozmiar  
Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego218ZobaczPobierz
Regulamin Dyscyplinarny PZPN151ZobaczPobierz
Uchwała o członkostwie66ZobaczPobierz
Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek PZPN100ZobaczPobierz
Uchwała PZPN w sprawie wyznaczania ekwiwalentów za wyszkolenie37ZobaczPobierz

OSSM

OpisRozmiar  
Ogólne zasady i cele funkcjonowania OSSM Łódź74ZobaczPobierz
Regulamin Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży33ZobaczPobierz
Regulamin Licealnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży33ZobaczPobierz
Kwestionariusz osobowy ucznia GOSSM171ZobaczPobierz
Podanie ucznia kandydata do GOSSM Łódź39ZobaczPobierz
Kwestionariusz osobowy ucznia LOSSM - dla kobiet39ZobaczPobierz
Podanie ucznia LOSSM76ZobaczPobierz

OSSM

OpisRozmiar  
Założenia Programu Mentorskiego dla sędziów województwa łódzkiego379ZobaczPobierz

Inne

OpisRozmiar  
Ankieta kandydata na sędziego ŁZPN55ZobaczPobierz
Podanie o przyjęcie na kurs instruktora sportu192ZobaczPobierz
dotyczy trenerów20ZobaczPobierz
dotyczy trenerów60ZobaczPobierz
dot. trenerów94ZobaczPobierz
Wniosek o wydanie duplikatu karty extranetowej237ZobaczPobierz
Oświadczenie o niekaralności - dot. sędziów29ZobaczPobierz
Ankieta trenera/instruktora69ZobaczPobierz

Futsal

OpisRozmiar  
Deklaracja zgłoszeniowa do rozgrywek futsal51ZobaczPobierz
Kryteria przyznania licencji do rozgrywek Futsal w sezonie 2013/201474ZobaczPobierz
Załącznik 1 do uchwały licencyjnej dla klubuów Futsalu89ZobaczPobierz
Załącznik 2 do uchwały licencyjnej dla klubuów Futsalu77ZobaczPobierz
Załącznik 3 do uchwały licencyjnej dla klubuów Futsalu 77ZobaczPobierz

Dokumenty

OpisRozmiar  
Lista uprawnionych zawodników83ZobaczPobierz
Sprawozdanie sędziego z zawodó piłkarskich35ZobaczPobierz
Komplet dokumentów licencyjnych dla klubów IV Ligi oraz klas niższych226ZobaczPobierz
Informacja organizatora zawodów /dot bezpieczeństwa na obiektach w czasie meczy mistrzowskich/54ZobaczPobierz
Regulamin Stadionu64ZobaczPobierz
Deklaracja zgłoszenie do rozgrywek mistrzowskich w piłce nożnej w sezonie 2011/2012210ZobaczPobierz
Wniosek o przyznanie odznaki ŁZPN21ZobaczPobierz
Deklaracja zgłoszeniowa na sezon 2012/2013210ZobaczPobierz
Wniosek o przyznanie licencji dla sędziego84ZobaczPobierz
Formularz Fair Play w sezonie 2012/201349ZobaczPobierz
Zasady przyznawania punktów Fair Play w sezonie 2012/201343ZobaczPobierz
Komunikat końcowy IV Ligi grupy łódzkiej po sezonie 2012/201363ZobaczPobierz
Komunikat końcowy III Ligi kobiet po sezonie 2012/201349ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Łódzkich Klas A po sezonie 2012/201390ZobaczPobierz
Komunikat końcowy III Ligi seniorów po sezonie 2012/201349ZobaczPobierz
Komunikat końcowy wojewódzkich Lig Deyna, Michałowicz, Kuchar po sezonie 2012/201385ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Łódzkiej Klasy Okręgowej po sezonie 2012/201378ZobaczPobierz
Komunikat Końcowy Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych po sezonie 2012/201362ZobaczPobierz
Komunikat Końcowy Wojewódzkiej Ligi Juniora Starszego oraz Juniora Młodszego po sezonie 2012/201361ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Łódzkiej Klasy B grupy I, II, III po sezonie 2012/201375ZobaczPobierz
Komplet dokumentów licencyjnych dla klubów III Ligi237ZobaczPobierz
Komplet dokumentów licencyjnych dla klubów III Ligi237ZobaczPobierz
Komunikat Końcowy po sezonie 2012/2013 Łódzkich Klas Deyny, Michałowicza, Kuchara59ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Łódzkiej Klasy Juniorów grupy I, II, III po sezonie 2012/201355ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkich Klas Górski grupy A, B, C po sezonie 2012/201357ZobaczPobierz
Regulamin Rozgrywek III Ligi na sezon 2014/2015114ZobaczPobierz
Regulamin Rozgrywek ŁZPN na sezon 2014/20152314ZobaczPobierz
Zasady prowadzenia rozgrywek w grupach A - F w sezonie 2014/201559ZobaczPobierz

Archiwalne

OpisRozmiar  
Komunikat Finansowy ŁZPN na sezon 2008/2009105ZobaczPobierz
Załącznik nr I i II do komunikatu finansowego 47ZobaczPobierz
Regulamin Rozgrywek ŁZPN na sezon 2008/2009385ZobaczPobierz
Regulamin Rozgrywek III Ligi grupy IV (ZPN Łódzki/ZPN Mazowiecki168ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 III Ligi gr 4 (ZPN Łódź - ZPN Mazowiecki 131ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 IV Ligi gr Łódzkiej 122ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 WGiE ŁZPN267ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 Wojewódzkie Ligi Juniora Starszego, Młodszego oraz Ligi Deyna, MIchałowicz i Kuchar159ZobaczPobierz
Komunikat końcowy IV Ligi gr Łódzkiej94ZobaczPobierz
Komunikat końcowy rozgrywek III Ligi gr VI (ZPN Mazowiecki - ZPN Łódzki)97ZobaczPobierz
Komunikat końcowy rozgrywek wojewódzkich lig, Juniora Starszego, Młodszego oraz Deyny Michałowicza i Kuchara135ZobaczPobierz
Komunikat klas okręgowych seniorów i rozgrywek młodzieżowych201ZobaczPobierz
Regulamin rozgrywek ŁZPN na sezon rozgrywkowy 2009/2010179ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkiej Klasy Górski gr A, B, C, D, E po rundzie jesiennej sezonu 2009/2010214ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkich Grup juniorskich oraz Młodzieżowych po rundzie jesiennej sezonu 2009/2010182ZobaczPobierz
Komunikat IV Ligi grupy Łodzkiej po rundzie jesiennej sezonu 2009/2010155ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Wojewódzkich lIg Juniorów, Deyny, Michałowicza oraz Kuchara po rundzie jesiennej sezonu 2009/2010200ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkiej Klasy Okręgowej Seniorów, Klasy A gr I, II, III oraz Klasy B grupy I, II, III165ZobaczPobierz
Aneks dot. spadków w IV Lidze w sezonie 2009/2010105ZobaczPobierz
Komunikat finansowy ŁZPN na sezon 2009/201083ZobaczPobierz
Załącznik do regulaminu ŁZPN. Wykaz opłat i kar za przewinienia w czasie meczy50ZobaczPobierz
Komunikat końcowy po sezonie 2009/2010 Łódzkich Klas Górski gr A, B, C, D oraz E144ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Wojewódzkiej Ligi Juniora Starszego i Juniora Młodszego oraz Wojewódzkiej Ligi Deyna, MIchałowicz i Kuchar. 150ZobaczPobierz
Regulamin Rozgrywek III Ligi gupy VI145ZobaczPobierz
Komunikat końcowy po sezonie 2009/2010 Łódzkich Klas juniorskich i młodzieżowych165ZobaczPobierz
Komunikat końcowy IV Ligi po sezonie 2009/2010123ZobaczPobierz
Komunikat końcowy po sezonie 2009/2010 Łózkiej Klasy Okręgowej, Łódzkiej Klasy A grupy I, II, III oraz Łózkiej Klasy B grupy I, II, III159ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 Łódzkich Klas Górski gr A, B, C, D, E, F176ZobaczPobierz
Regulamin Rozgrywek ŁZPN na sezon 2010/2011182ZobaczPobierz
Formularz fairplay dla delegata128ZobaczPobierz
Aneks do rozgrywek Łódzkiej Klasy Górski gr C-F54ZobaczPobierz
Aneks do Regulaminu Rozgrywek ŁZPN na sezon 2010/201176ZobaczPobierz
Komunikat końcowy III Ligi grupy łódzko-mazowieckiej po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011128ZobaczPobierz
Komunikat końcowy IV Ligi grupy łódzko-mazowieckiej po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011146ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Łódzkiej Klasy Okręgowej Ligi grupy łódzko-mazowieckiej po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011266ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Łódzkich Klas B po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011145ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Łódzkich Klas młodzieżowych po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011159ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 wojewódzkich lig Juniorów starszych, młodszych, deyny, michałowicza oraz kuchara153ZobaczPobierz
komunikat po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 Łódzkich Klas A146ZobaczPobierz
Aneks nr 2 do Regulaminu Rozgrywek ŁZPN51ZobaczPobierz
Komunikat końcowy III Ligi grupy łódzko-mazowieckiej po sezonie 2010/201146ZobaczPobierz
Komunikat końcowy IV Ligi grupy łódzkiej po sezonie 2010/201152ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Łódzkiej Klasy Okręgowej po sezonie 2010/201151ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Łódzkich Klas B53ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Łódzkich Klas Górski po sezonie 2010/2011 74ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Łódzkich Klas A grupy I, II, III po sezonie 2010/201168ZobaczPobierz
Komunikat końcowy Wojewódzkich Lig Juniora Starszego, Młodszego, Deyny, Michałowicz, Kuchar po sezonie 2010/201170ZobaczPobierz
Regulamin Rozgrywek oraz Komunikat finansowy ŁZPN na sezon 2011/2012180ZobaczPobierz
Komunikat końcowy po sezonie 2010/2011 Łódzkich Lig Juniorów, Łodzkiej Klasy Juniorów, Łódzkiej Klasy Deyna, Michałowicz, Kuchar86ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesuennej sezonu 2011/2012 Łódzkich Klas Górski72ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesiennej sezonu 2011/201271ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesiennej Łódzkiej Klasy Okręgowej72ZobaczPobierz
Komunikat Wojeówdzkich Lig Juniorów Starszych, Młodszych oraz Deyna, Michałowicz, Kuchar po rundzie jesiennej sezonu 2011/201274ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkich Klas A po rundzie jesiennej sezonu 2011/201280ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkich Klas B po rundzie jesiennej sezonu 2011/201269ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesiennje sezonu 2011/2012 Łódzkiej Ligi Juniora gr I, II, III, Łódzkich Klas Deyna, Michałowicz, Kuchar83ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie wiosennej sezonu 2011/2012 IV Ligi grupy łódzkiej77ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie wiosennej sezonu 2011/2012 Łódzkiej Klasy Okręgwej70ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie wiosennej sezonu 2011/2012 Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych, Młodszych, Deyna, MIchałowicz, Kuchar.84ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie wiosennej sezonu 2011/2012 Łódzkich Klas Górski78ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie wiosennej sezonu 2011/2012 Łódzkich Klas A82ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie wiosennej sezonu 2011/2012 Łódzkich Klas B77ZobaczPobierz
Regulamin Rozgrywek na sezon 2012/2013179ZobaczPobierz
Regulamin Rozgrywek III Ligi grupy VI na sezon 2012/2013 79ZobaczPobierz
Komunikat końcowy po sezonie 2011/2012 Łódzkich Lig Juniorów grupy I, II, III oraz Łózkiej Klasy Deyna, Michałowicz, Kuchar88ZobaczPobierz
Errata do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2012/2013 40ZobaczPobierz
Wytyczne do rozgrywek w rcznikach 2000 - 200439ZobaczPobierz
Zasady prowadzenia rozgrywek w poszczególnych grupach klasy Górski24ZobaczPobierz
Komunikat III Ligi grupy łódzko - mazowieckiej po rundzie jesiennej sezonu 2012/201363ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkiej Klasy Okręgowej po rundzie jesiennej sezonu 2012/201351ZobaczPobierz
Komunikat IV Ligi po rundzie jesiennej sezonu 2012/201353ZobaczPobierz
Komunikat końcowy łódzkich Klas A po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013114ZobaczPobierz
Komunikat łódzkich Klas B po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 71ZobaczPobierz
Komunikat Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013100ZobaczPobierz
Komunikat wojewódzkich Lig Deyna, Michałowicz, Kuchar po rundzie jesiennej sezonu 2012/201379ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkiej Klasy Deyna, Michałowicz, Kuchar po rundzie jesiennej sezonu 2012/201379ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 łódzkich Klas Górski grupy A, B, C65ZobaczPobierz
Komunikat Końcowy Łódzkich Klas Juniorów gr I, II, III po rundzie jesiennej sezonu 2012/201310ZobaczPobierz
Komunikat po rundzie jesiennej sezon 2012/2013 Łódzkich Klas Górski grupy D, E, F, G, H, I106ZobaczPobierz
Aneks nr 2 do regulaminu ŁZPN w sprawie awansów i spadków w Ligach juniorów starszych23ZobaczPobierz
Komunikat IV Ligi po rundzie jesiennej sezonu 2013/201487ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkich klas B po rundzie jesiennej sezonu 2013/201485ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkich klas A po rundzie jesiennej sezonu 2013/201490ZobaczPobierz
Regulamin Rozgrywek ŁZPN na sezon 2013/2014239ZobaczPobierz
Zasady rogrywek w poszczególnych klasach Górski w seonie 2013/201445ZobaczPobierz
Aneks nr 1 do Regulaminu Rozgrywek ŁZPN na sezon 2013/201424ZobaczPobierz
Aneks nr 2 do Regulaminu Rozgrywek ŁZPN na sezon 2013/201465ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkich Klas Deyna, Michałowicz, Kuchar po rundzie jesiennej sezonu 2013/210480ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkich Klas Górski grupy A, B, C, D, E, F, G, H, I po rundzie jesiennej sezonu 2013/2014 107ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkich klas juniorskich /Liga Juniorów gr I, II oraz Łódzka Klasa Juniorów/ po rundzie jesiennej sezonu 2013/201478ZobaczPobierz
Komunikat III Ligi kobiet po rundzie jesiennej sezonu 2013/201465ZobaczPobierz
Komunikat Łódzkiej Klasy Seniorów po rundzie jesiennej sezonu 2013/201485ZobaczPobierz
Komunikat wojewódzkich lig Deyna, Michałowicz, Kuchar po rundzie jesiennej sezonu 2013/201481ZobaczPobierz
Komunikat wojewózkich lig juniorów młodszych i starszych po rundzie jesiennej sezonu 2013/201480ZobaczPobierz
Aneks do Komunikatu Ligi Okręgowej Seniorów66ZobaczPobierz

Rozgrywki 2014/2015

Akademia Młodych Orłów

Akademia Młodych Orłów

Puchar Polski

Archiwum 2013/2014

Puchar Polski

Nasi partnerzySzybkie linki

Polecamy

Sezon 2014/2015 - dokumenty

Regulamin Rozgrywek III Ligi

Aktualny regulamin o Mistzrostwo III Ligi na sezon 2014/2015 grupa łódzko - mazowiecka

Regulamin Rozgrywek

Regulamin Rozgrywek ŁZPN na sezon 2014/2015 - dot IV Ligi i klas niższych

Raport delegata

Raport delegata ds. bezpieczeństwa na sezon 2014/2015

Raport delegata - Klasa Okręgowa

Raport delegata ds. bezpieczeństwa na sezon 2014/2015 dot klas okręgowych i niższych

Skrócony raport delegata

Raport delegata ds. bezpieczeństwa na sezon 2014/2015

Wytyczne dla delegatów

Wytyczne do raportu delegatów na sezon 2014/2015

Wytyczne dla delegatów 2

Wytyczne do raportu delegatów na sezon 2014/2015

Program mentorski

dot. sędziów. Program mentorski na sezon 2014/2015

 


Wydarzenia
Kurs UEFA-B

 

<<Grudzień 2014>>
PnWtSrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

 

Kontakt

 

Łódzki Związek Piłki Nożnej

Łódź 90-408
Próchnika 5
tel. (042) 639-78-05
(042) 639-78-70
fax. (042) 634-87-99
lodzki@zpn.pl
Konto bankowe:
28 1160 2202 0000 0001 0881 0729

WGiE:
tel: 42 634 87 96

 

Nasze okręgi

 

OZPN Sieradz

98-200 Sieradz
ul. Lokajskiego 1
tel/fax. 43 822 48 83
ozpnsieradz@wp.pl
www.ozpnsieradz.pl
 
 

OZPN Skierniewice

96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 8
tel/fax 46 833 41 70
ozpnskierniewice@o2.pl
www.ozpn-skierniewice.pl
 
 

OZPN Piotrków

97-300 Piotrków Tryb.
ul. Wysoka 6
tel: 44 647 46 33
tel/fax: 44 648 70 04 biuro@ozpnpiotrkow.pl
www.ozpnpiotrkow.pl
 

Łódzki Związek Piłki Nożnej
90-408 Łódź
Próchnika 5