Informacje programu mentorskiego

Szczegółowy program Warsztatów szkoleniowych

PROGRAM MENTORSKI SEZONU 2016/2017.

Program Mentorski Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2016/2017 obejmuje grupę 32 sędziów i mentorów. Przynależąc do PM sędziowie i mentorzy mają swoje uprawnienia i obowiązki oraz przekazane są im wytyczne Komisji Mentorskiej. Największa zmiana dotyczy odejścia od sztywnych zasad formalnych oraz zobowiązań nałożonych na sędziów i mentorów. Chcemy, żeby najważniejszym elementem Programu Mentorskiego był „czynnik personalny”, czyli kontakt i szeroko rozumiana współpraca na linii sędzia - mentor, wzajemna rozmowa, szkolenie, spotkania, a także rozwój osobisty zarówno sędziego, jak i mentora. W konsekwencji treść, która znajdzie się w obserwacji mentora oraz termin jej sporządzenia, który został wydłużony do 14 dni będą miały istotny, ale nie najważniejszy wymiar. Liczyć się będzie przede wszystkim stała, efektywna, rozwijająca sędziego współpraca pomiędzy nim a mentorem i na ten fakt Komisja Mentorska będzie kłaść największy nacisk. Wykaz uczestników programu oraz przyjęte wytyczne znajdują się poniżej.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Mentorskiej

Radosław Siejka

Nowe Przepisy Gry w Piłkę Nożną 2016/2017

W załączniku do pobrania angielska wersja Przepisów Gry w Piłkę Nożną, które zaczną obowiązywać od sezonu 2016/2017. Przepisy zostały zatwierdzone przez Komisję IFAB. Mają one na celu lepszą unifikację i skodyfikowanie Przepisów.

Wszystkich sędziów zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

 


 

Niebawem relacja z Warsztatów Szkoleniowych Programu Mentorskiego z dnia 12 marca 2016


Szanowni Koledzy

W dniu 12 marca 2016 roku zostaną przeprowadzone dla sędziów z Programu Mentorskiego KS ŁZPN warsztaty szkoleniowe. Tematem będą zagadnienia między innymi  z zakresu metodologi podejmowanych decyzji: DOGSO/SPA, zagrań piłki ręką oraz zajęcia z psychologiem i lektorem.

Kulminacją zajęć będzie uczestnictwo sędziów w meczu trzeciej ligi w Aleksandrowie Łódzkim gdzie miejscowa drużyna zmierzy się z Pilicą Białobrzegi.

Harmonogram


Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Mentorskiej
Tomasz Garwicki


 

Program Mentorski - runda wiosenna sezonu 2015/2016 - aktualizacja


        

             Szanowni Koledzy.

                     Przed nami runda wiosenna sezonu 2015/16. Pragnę kilka słów przekazać, zwłaszcza skierowanych do mentorów, jako tych którzy dają skuteczne wsparcie w rozwoju zawodowym swoich podopiecznych. Z doświadczenia wiemy, że relacja Mistrz – Uczeń jest stara jak świat. Mentor to przyjaciel, nauczyciel , wychowawca i zarazem główny opiekun. Współczesny Mentoring oparty jest na partnerskiej relacji między doświadczonym mistrzem a uczniem. To proces przekazywania wartości, umiejętności, postaw, wiedzy, kapitału społecznego i udzielanie dojrzałego wsparcia w pracy i rozwoju osobistym. A przede wszystkim – przekazywanie doświadczenia i kompetencji. Zwykle – w obie strony. Mentor to mądry nauczyciel , który ma za zadanie odkryć drogi do potencjału swojego ucznia. Dobry mentor potrafi w przejrzysty i zrozumiały sposób komunikować rzeczy negatywne i pozytywne. Musi współpracować w sposób motywujący do rozwoju i doskonalenia. Wreszcie winien dać poczucie bezpieczeństwa w takim stopniu, że redukuje obawy przed podejmowaniem ryzyka. Daje rękojmię poufności pozwalającą dzielić się wewnętrznymi objawami i lękami. Wspiera w realizacji ambitnych celów i pokazuje możliwości, wyzwania , które niestety mogą umknąć. Aby ten proces działał właściwie muszą być zaangażowane dwie strony. Zachęcam wszystkich uczestników w Programie Mentorskim do życzliwego, mądrego, profesjonalnego tworzenia silnej więzi z doświadczoną osobą, co ułatwi poruszanie się w życiu osobistym i sędziowskiej karierze.

                                                                                              Życzę powodzenia. Przewodniczący Komisji Mentorskiej.

Program mentorski 2015/2016


 

Szanowni Koledzy

Kolejny nowy sezon programu mentorskiego dla sędziów z województwa łódzkiego. Miniony sezon oraz włożona solidna praca przez niektórych sędziów i mentorów zaowocowała sukcesem szkoleniowym, sędziowski poziom uległ poprawie, a niektórzy z tego grona otrzymali szlify awansu, stając się jednocześnie wizytówką naszej organizacji. Składam akces, abyście wykorzystali daną Wam szansę. Szlifujcie znajomość Przepisów Gry w Piłkę Nożną, aktywnie uczestniczcie w szkoleniach, pytajcie się o zagadnienia Wam niejasne lub pierwszy raz spotkane, uczcie się języków obcych a także wymieniajcie się doświadczeniami. Komisja będzie się starała przekazać jak najwięcej wiedzy z najnowszymi trendami, materiałami FIFA, UEFA oraz KS PZPN. Mam wielką nadzieję, że dana szansa zostanie w pełni wykorzystana celem dalszego rozwoju Waszych umiejętności.
To co najważniejsze, to współpraca pomiędzy sędzią, a mentorem, niech zostanie wykorzystana do maksimum dla budowania lepszej jakościowo sędziowskiej pracy.
Życzę każdemu z Was, zadowolenia z każdego sędziowanego spotkania.