Materiały szkoleniowe

Konkluzje PZPN listopad 2016

Przypomnienie o kontroli niewłaściwych zachowań na ławkach rezerwowych

"Koledzy,

To po prostu nie wypada nie reagować na niesportowe + zachowania trenerów i pozostałych siedzących na ławkach rezerwowych. Jak można być bardzo dobrym sędzią jeżeli toleruje się zachowania, które wychodzą nie tylko poza ramy wyznaczone przez Przepisy Gry….. ? A przecież można zachowywać się sportowo, bo powyższa  refleksja oparta jest na zachowaniu „drużyn”, które mógłbym policzyć na palcach jednej ręki i to nie wszystkich. Przecież mamy procedurę trzech kroków, co oznacza, że „uczestnicy” ławki rezerwowych mają szansę na wyciągnięcie wniosków ze swego nagannego zachowania. Brak reakcji na takie zachowania to przecież nie tylko brak szacunku dla siebie ale również dla swoich kolegów i pozostałych normalnych członków społeczności piłkarskiej. Uprzedzam, po koleżeńsku, że jakość Waszych działań w powyżej zdefiniowanym zakresie jest również bardzo ważnym elementem oceny jakości całokształtu Waszej pracy. Wiemy jak stresująca jest praca trenera ale zachowania „ławki rezerwowych”, takie na przykład jak podczas ostatniego meczu Lechia-Jagiellonia w wydaniu oficjeli drużyny przyjezdnej, nie mogą być tolerowane pod rygorem wyciągnięcia poważnych konsekwencji w stosunku do sędziów. Przepraszam tych z Was, których moje uwagi nie dotyczą, a którzy są w większości i proszę tych pozostałych aby moje uwagi wzięli sobie do serca. Przypominam również, że w przypadku usunięcia oficjela z ławki rezerwowych po zastosowaniu procedury trzech kroków, w protokole z zawodów jako powód usunięcia musi być napisane dokładnie tak jak to wynika z brzmienia Art. 62 § 2 RD:

  • 2. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki rezerwowych polegało na uporczywym kwestionowaniu decyzji lub niewykonywaniu poleceń sędziego, mimo zwrócenia tej osobie uwagi przez sędziego, to z zastrzeżeniem § 3-4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 2 mecze”.

Ze sportowym pozdrowieniem

Zbigniew Przesmycki"