Materiały PZPN/UEFA/FIFA

Płyta szkoleniowa UEFA 2017:1

Płyta szkoleniowa UEFA Refereeing Assistance Programme 2016:2

Płyta szkoleniowa UEFA EURO 2016

Płyta szkoleniowa UEFA Refereeing Assistance Programme 2016:1

Okólnik International Board nr 7

Czasopismo SĘDZIA

Aktualne przepisy gry PZPN

Konkluzje PZPN listopad 2016